استرداد پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر

مصادره-اموال-موضوع-قانون-مبارزه-با-موادمخدر

استرداد پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر

آیا میدانید

چنانچه پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر ، حکم به استرداد اموال موصوف از سوی مرجع ذیصلاح قضایی صادر شود، چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد (دبیرخانه ستاد و واحدهای تابعه، دستگاههای عضو و…..) باشد عیناً و در غیر اینصورت وجه حاصل از فروش و در صورتیکه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بین رفته باشد قیمت کار‌شناسی زمان از بین رفتن، به ذینفع تأدیه می‌گردد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram استرداد پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدرinstagram استرداد پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android استرداد پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر

 

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه