اساسنامه سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه (FMODC) امضا شد

اساسنامه-سازمان-پزشکی-قانونی

اساسنامه سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه (FMODC) امضا شد

در اختتامیه نشست منطقه ای رؤسای پزشکی قانونی که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار شد، نمایندگان کشورهای حاضر در نشست، اساسنامه سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه (FMODC) را تصویب و امضا کردند.

 کشور ایران به عنوان دبیرخانه، شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رئیس و عبدالرئوب ادیب به مدت ۲ سال به عنوان دبیر دبیرخانه این سازمان انتخاب شد.

متن بیانیه پایانی و مصوبات به شرح زیر است:

بیانیه پایانی و مصوبات

در سایه توجهات الهی، کشورهای شرکت کننده در نشست روسای پزشکی قانونی که در تاریخ ششم تا نهم اسفند سال ۱۳۹۶ هجری شمسی در تهران برگزار شد، نمایندگان پزشکی قانونی کشورهای شرکت کننده ضمن تأکید بر اهمیت موضوعات مطروحه و لزوم پیگیری مصوبات آن و اعلام آمادگی جهت همکاری در راستای اهداف مشترک مصرح در اساسنامه سازمان، موافقت خود را با موارد زیر اعلام می دارند:

۱٫ تاسیس سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه متشکل از اعضای حاضر و بر اساس اساسنامه مصوب و اهداف مصرح در اساسنامه سازمان.

۲٫ شرکت کنندگان، شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران را به مدت ۲ سال به عنوان رییس دوره ای این سازمان و عبدالرئوف ادیب زاده را به مدت چهارسال به عنوان دبیرکل سازمان انتخاب کردند.

۳٫ دبیرکل سازمان موظف شد تا تشکیلات لازم و آیین نامه های مورد نیاز را تهیه و در جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان به تصویب برساند.

۴٫ برگزاری همایش علمی سازمان با موضوع تازه های پزشکی قانونی و چالش های پیش رو در تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۹ (۱۲ اسفند ۱۳۹۷) در جزیره کیش (جمهوری اسلامی ایران).

متن این اساسنامه به شرح زیر است:

اساسنامه سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه (FMODC)

نمایندگان پزشکی قانونی کشورهای شرکت کننده در نشست منطقه ای روسای پزشکی قانونی که در تاریخ ششم اسفند ۱۳۹۶ در تهران برگزار شد، به نمایندگی از موسسات پزشکی قانونی کشور متبوع خود توافق نمودند تا سازمان پزشکی کشورهای در حال توسعه به شرح مواد زیر تشکیل شود:

فصل اول
تعریف
ماده (۱) – سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه، سازمانی علمی، تخصصی و بین المللی است که حیطه فعالیت آن موسسات پزشکی قانونی کشورهای عضو می باشد و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. قوانین و مقررات این سازمان خدشه ای بر قوانین داخلی اعضا وارد نخواهد کرد.

فصل دوم
اهداف
ماده (۲) – اهداف سازمان عبارت اند از:
۱٫ ارتقاء سطح پزشکی قانونی کشورهای عضو به بالاترین سطح استاندارد
۲٫ ترویج و تقویت تبادلات علمی و فنی در بین اعضا
۳٫ ارائه استانداردها، راه کارها و دستورالعمل ها در زمینه فرآیندهای مربوط به پزشکی قانونی و ایجاد وحدت رویه در کشورهای عضو تا حد امکان
۴٫ تصمیم گیری و ارائه راه کارهای مناسب در مورد چالش های جدید در زمینه پزشکی قانونی
۵٫ ایجاد فرصت های آموزشی و پژوهشی برای اعضا

فصل سوم
تشکیلات اساسی سازمان
ماده (۳) – ارکان اصلی سازمان عبارت اند از:
۱٫ مجمع عمومی
۲٫ ریاست سازمان
۳٫ دبیر خانه دائمی
۴٫ دبیر کل
۵٫ هیأت اجرایی
تشکیلات فرعی با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود.
ماده (۴) – ریاست سازمان به صورت دوره ای دوساله به عهده یکی از رؤسای پزشکی قانونی کشورهای عضو قرار می گیرد.
ماده (۵) – مجمع عمومی مرکب از رؤسای پزشکی قانونی کشورهای عضو بوده و وظیفه تبیین سیاست های کلی و خط مشی سازمان را بر عهده دارد. هر کشوری که به عضویت سازمان در می آید می تواند یک نماینده در این مجمع داشته باشد.
ماده (۶) – جلسات مجمع عمومی حداقل هر دو سال یک بار برگزار می شود. برگزاری جلسات فوق العاده به درخواست رییس مجمع یا نیمی از اعضا مجمع امکان پذیر می باشد.
ماده (۷) – ریاست سازمان متعاقب برگزاری مجمع عمومی، بر عهده رییس پزشکی قانونی کشور میزبان قرار می گیرد و ریاست وی تا برگزاری مجمع عمومی بعدی ادامه خواهد یافت.
ماده (۸) – زمان و مکان برگزاری کنگره ها توسط مجمع عمومی در هر کنگره تصمیم گیری می شود.
ماده (۹) – تمام مصوبات و آیین نامه های سازمان باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
ماده (۱۰) – دبیرخانه موظف است آیین نامه نحوه تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی را تدوین نماید. این آیین نامه پس از تصویب در مجمع عمومی قابل اجرا می باشد.
ماده (۱۱) – دبیرخانه دائمی سازمان که از این پس دبیرخانه نامیده می شود در تهران مستقر می باشد و دبیرکل توسط مجمع عمومی به مدت چهارسال تعیین می  شود. انتخاب مجدد دبیرکل بلامانع است و عزل وی قبل از پایان موعد مقرر با نظر مجمع امکان پذیر است.
ماده (۱۲) – ساختار تشکیلاتی دبیرخانه با پیشنهاد دبیرکل و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده (۱۳) – با توجه به استقرار دبیرخانه در جمهوری اسلامی ایران، طبق سند جداگانه ای قرارداد مقر بین سازمان و دولت جمهوری اسلامی ایران منعقد خواهد  شد.
ماده (۱۴) – زبان رسمی دبیرخانه عبارت است از فارسی و انگلیسی. تمام مکاتبات به این دو زبان صورت خواهد گرفت. استفاده از زبان های دیگر با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود.

فصل چهارم
اعضاء
ماده (۱۵) – تمام کشورهای در حال توسعه می توانند به عضویت این سازمان درآیند. کشوری که مایل به عضویت در این سازمان است باید درخواست کتبی خود را به دبیرخانه این سازمان ارسال نماید تا پس از تصویب در مجمع عمومی، عضویت کشور متقاضی محقق شود.
ماده (۱۶) – سازمان می تواند به منظور ارتقاء سطح  علمی و بنیه مالی یا هر دلیل دیگری که در جهت اهداف سازمان باشد از میان سازمان ها و اشخاصی که در زمینه های کاری مرتبط با سازمان فعالیت می نمایند عضوگیری نماید (به عنوان ناظر بدون حق رأی).
ماده (۱۷) – سازمان می تواند با کشورهای غیرعضو یا سازمان ها و اشخاص به منظور پیشبرد اهداف خود قرارداد تعاون و همکاری منعقد نماید.
ماده (۱۸) – سازمان در زمان برگزاری مجمع عمومی یا هر زمان دیگر که تشخیص دهد می تواند از نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی یا اشخاص حقیقی فعال در زمینه فعالیت سازمان دعوت به همکاری نموده و یا به عنوان مجرب یا مشاور به جلسه دعوت نماید.

فصل پنجم
بودجه
ماده (۱۹) – بودجه سازمان از محل حق عضویت اعضاء، مساعدت های مالی سازمان ها و دولت ها و فعالیت های درآمدزا با تصویب مجمع عمومی تأمین می شود. مقدار حق عضویت کشورهای مختلف مبتنی بر شرایط خاص آن ها به پیشنهاد دبیرکل و تأیید مجمع عمومی تعیین می  شود.

فصل ششم
خروج
ماده (۲۰) – هر عضو سازمان می تواند درخواست کتبی خروج از سازمان را به دبیرخانه تحویل نماید تا پس از پرداخت تعهدات مالی خود تا پایان سال عضویت و موافقت مجمع عمومی از سازمان خارج  شود.

فصل هفتم
تفسیر و تعدیل
ماده (۲۱) – اگر در تفسیر هر یک از مفاد این اساسنامه اختلاف نظری به وجود آید، مرجع تفسیر، کمیته حقوقی دبیرخانه خواهد بود.
ماده (۲۲) – تغییر و تعدیل اساسنامه تنها با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود.

این اساسنامه در پنج (۵) صفحه است و در حکم واحد به زبان انگلیسی و فارسی در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ در تهران امضا شده است و تمام متن به همان اندازه معتبر است.

۱۱:۱۹:۰۷

۰۲/۲۸/۲۰۱۸

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram اساسنامه سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه (FMODC) امضا شدinstagram اساسنامه سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه (FMODC) امضا شد

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android اساسنامه سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه (FMODC) امضا شد

منبع : پایگاه خبری قوه قضائیه.

پست های مرتبط

دبیر-شورای-اجرایی-فناوری-اطلاعات

دکتر رسول سرائیان به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب شد

دکتر رسول سرائیان به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب شد رییس‌ جمهور در حکمی

ادامه مطلب "دکتر رسول سرائیان به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب شد"

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز