ارتکاب به جرم در هنگام بروز خطر

ارتکاب-به-جرم-در-هنگام-بروز-خطر

ارتکاب به جرم در هنگام بروز خطر

آیا میدانید

هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند .

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram ارتکاب به جرم در هنگام بروز خطرinstagram ارتکاب به جرم در هنگام بروز خطر

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android ارتکاب به جرم در هنگام بروز خطر

 

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه