وکیل آنلاین

اختلاف نظر در نظریه کارشناس

نظریه-کارشناسی

اختلاف نظر در نظریه کارشناس

آیا میدانید

هرگاه نظریه کار‌شناس به نظر بازپرس ، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کار‌شناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کار‌شناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کار‌شناس یا کار‌شناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

– در صورتی که نظر کار‌شناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کار‌شناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کار‌شناس دیگر ارجاع می‌دهد.

– هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کار‌شناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کار‌شناس مطالبه جبران خسارت کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز