احتمال مجنون بودن مجرم هنگام ارتکاب به جرم

مجنون-بودم-مجرم

احتمال مجنون بودم مجرم هنگام ارتکاب به جرم

آیا میدانید

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون ، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram احتمال مجنون بودن مجرم هنگام ارتکاب به جرمinstagram احتمال مجنون بودن مجرم هنگام ارتکاب به جرم

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android احتمال مجنون بودن مجرم هنگام ارتکاب به جرم

 

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه