وکیل آنلاین

اجرای دستور تخلیه مستاجر

اجرای-دستور-تخلیه-مستاجر

اجرای دستور تخلیه مستاجر

آیا میدانید

اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور ، ابلاغ و اجرا می‌گردد . مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید. 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز