وکیل آنلاین

اثبات معامله صوری برای فرار از دین

فرار

اثبات معامله صوری برای فرار از دین

آیامیدانید

به صرف اثبات این که معامله به قصد فرار از دین بوده، معامله باطل نیست؛ بلکه باید اثبات شود که معامله صوری هم بوده است.

مستندات:

ماده 218 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/11/14

شماره رای نهایی: 9309970907000676

مرجع صدور:

شعبه 10 دیوان عالی کشور

رای دیوان

مستند دادگاه ، در اعلام بطلان معامله مورخ 10/3/89 نسبت به سه‌دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان مورد نزاع، ماده 218 قانون مدنی است. به موجب این ماده، معامله‌ای که «با قصد فرار از دین به طور صوری» انجام گیرد، باطل است. در مانحن‌فیه، نظر به موضوع اتهامی و محکومیت کیفری خوانده ردیف 1 دعوی تقابل، بر فرض که اقدام او به فروش سهمی خود از آپارتمان فوق‌الذکر مقرون به «قصد فرار از پرداخت دین» تلقی شود، راجع به تحقق شرط «صوری بودن» معامله بررسی‌های لازم به عمل نیامده و رأی معترض‌ٌعنه در این خصوص ساکت و فاقد استدلال می‌باشد. مضافاً به اینکه وضعیت ثبتی پلاک متنازع‌ٌفیه استعلام نشده و همچنین دلیل قطعیّت رأی شماره 601258 – 19/11/89 شعبه 104 دادگاه جزائی سنندج در پرونده امر به نظر نرسید. بنا به مراتب، تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و با استناد به شقوق 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند «الف» ماده 401 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه فرجام‌ خواسته رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه

نویسنده : 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۵۱۷ ویژه استان تهران و ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ ویژه سراسر کشور از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

افزودن یک دیدگاه