وکیل آنلاین

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

آیا می‌دانید:
اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند چنانچه جرم رجم (سنگسار) و جلد (شلاق) ثابت شود تنها رجم اجرا می‌شود. به این طریق که درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی (تعزیری) یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی حکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌شود مگر در حد قذف که اگر نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد مرتکب به هردو مجازات محکوم می‌شود.

جهت تنظیم دادخواست و درخواست وکیل با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

افزودن یک دیدگاه