آدرس قوای سه گانه و دیوان ها

آدرس-قوای-سه-گانه-و-دیوان-ها

آدرس قوای سه گانه و دیوان ها

دادورزیار وکیل همراه شما

 

نام

آدرس

قوه قضائیه تهران , ضلع شرقی میدان ۱۵ خرداد
قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)  تهران , ضلع شرقی میدان بهارستان
قوه مجریه (ریاست جمهوری) تهران , میدان پاستور, خ پاستور, نهاد ریاست جمهوری
دیوان عالی کشور  تهران , خ ارگ, کاخ دادگستری
دیوان عدا لت اداری تهران , بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، دیوان عدالت اداری 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز