آدرس قوای سه گانه و دیوان ها

آدرس-قوای-سه-گانه-و-دیوان-ها

آدرس قوای سه گانه و دیوان ها

دادورزیار وکیل همراه شما

 

نام

آدرس

قوه قضائیهتهران , ضلع شرقی میدان ۱۵ خرداد
قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) تهران , ضلع شرقی میدان بهارستان
قوه مجریه (ریاست جمهوری)تهران , میدان پاستور, خ پاستور, نهاد ریاست جمهوری
دیوان عالی کشور تهران , خ ارگ, کاخ دادگستری
دیوان عدا لت اداریتهران , بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، دیوان عدالت اداری 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز