آدرس دادگستری های شهرستان های استان تهران

آدرس-دادگستری-های-شهرستان-های-استان-تهران

آدرس دادگستری های شهرستان های استان تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

 

دادگستری شهرستان فیروزکوه

نشانی :خ فرمانداری –خ ادارات (سایت اداری )جنب اداره ثبت احوال

تلفن :۷۶۴۴۲۲۲۴-۷۶۴۴۲۲۲۷

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعدادشعب     ۱ ۱     ۱ ۳

 

دادگستری شهرستان دماوند

نشانی : گیلاوند –میدان اصلی –سمت چپ به سمت دماوند جلوتر از شهرک جیلارد

تلفن:۷۶۳۱۸۸۹۹-۱-۷۶۳۱۲۶۰۰

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعدادشعب ۳ ۲ –  –  ۱ ۶

 

دادگستری شهرستان رباط کریم

نشانی : داودیه  بلوار آزادگان  خیابان دادگستری 

تلفن ۵۶۴۳۰۵۶۶-۵۶۴۲۶۷۲۰-۵۶۴۲۴۰۱۸-۵۶۴۲۲۲۰۳۰

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب ۵ ۲ ۶ ۱۳

 

دادگستری شهرستان شهریار

نشانی : شهریار  شهرک اداری اندیشه

تلفن: ۶۵۲۲۵۸۳۸-۶۵۲۲۵۴۰۰-۶۵۲۲۴۱۵۵-۶۵۲۲۲۲۵۵

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۶ ۵ ۲ ۳ ۲ ۱۸

 

دادگستری شهرستان قرچک

نشانی :قرچک میدان امام خمینی  خ دانشگاه پیام نور  نبش میدان طلائیه

تلفن: ۳۶۱۷۶۵۰۰-۷-۳۶۱۷۶۵۰۵

وع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع

 

دادگستری شهرستان پاکدشت

نشانی:پاکدشت بلوار امام رضا (ع) میدان معلم جنب مصلا

تلفن ۳۶۰۲۱۰۵۵-۳۶۰۲۰۸۲۰-۳۶۰۲۲۴۸۴

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب –   – ۵ ۳ –  –  ۶ ۱۴

 

 دادگستری شهرستان ری

نشانی :شهرری  م هادی ساعی  میدان شهرداری  جنب شهرداری منطقه ۲۰

تلفن   ۵۵۹۶۱۱۶۶-۵۵۹۰۳۰۸۰-۳-۵۵۹۰۹۲۹۲

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب ۵ ۷ ۳ ۲ ۱۷

 

دادگستری شهرستان اسلامشهر

نشانی :میدان نماز  خ شهید صیاد شیرازی

تلفن :۵۶۳۴۵۷۰۰-۵۴۵۶۳۴۵۰۵۰

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب  – –  ۷ ۴ ۱ ۱ ۸ ۲۱

 

دادگستری شهرستان قدس

نشانی :شهر قدس خ ۴۵متری  ابتدای ۳۰ متری

تلفن ۴۶۸۲۳۱۷۰-۴۶۸۸۴۴۴۴-۷۴۶۸۸۴۴۴۵

وع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب ۳ ۳ ۳ ۹

 

 دادگستری شهرستان ملارد

نشانی : ملارد بلوار رسول اکرم (ص) جنب شهرداری

تلفن :۶۵۱۰۲۹۵۰-۶۵۱۴۱۷۱۷

دادسرای شهرستان بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
ملارد ۲ ۷ ۱ ۱ ۱۱

 

دادگستری شهرستان بهارستان

نشانی : جاده ساوه نسیم شهر میدان هفت تیر اول بلوار خیر آباد خ دادگستری

تلفن ۵۶۷۶۹۵۴۰-۵۶۷۶۰۶۶۵-۸۵۶۷۶۰۶۳۷

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب –   – ۶ ۵ ۱ –  ۵ ۱۷

 

دادگستری شهرستان پیشوا

نشانی :پیشوا خ امام خمینی خ کارگر جنب دبیرستان شهید مطهری

تلفن ۳۶۷۲۴۹۲۵-۳۶۷۲۶۹۸۸-۳۶۷۲۱۵۰۰

وع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب ۱ ۱  –  – ۱ ۳

 

دادگستری شهرستان ورامین

نشانی خ شهید باهنر (ره) میدان امام حسین

 

تلفن ۳۶۲۶۹۰۲۰-۳۶۲۷۴۰۰۰-۳۶۲۴۳۱۵۵-۸

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعدادشعب     ۴ ۳ ۱   ۴ ۱۲

 

دادگستری شهرستان پردیس

نشانی : بومهن بلوار امام خمینی جنب آتشنشانی و فرماندهی انتظامی

تلفن : ۷۶۲۵۶۱۰۰

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب –   – ۲ ۱ ۱ –  ۱ ۵

افزودن یک دیدگاه