آدرس دادگاه های خانواده تهران

آدرس-دادگاه-های-خانواده-تهران

آدرس دادگاه های خانواده تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

مجتمع قضایی خانواده ۲

نشانی :ضلع شمال شرقی م ونک –کوچه شهید مسعود صانعی

تلفن ۸۸۷۹۳۶۰۳-۸۸۷۹۳۶۰۲-۲-۸۸۷۷۳۶۲۱

کد پستی ۱۹۶۹۹۱۳۱۱۱

مناطق ۱-۳-۲-۶

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب         ۱۴   ۱۴ ۲۸

 

مجتمع قضایی شهید باهنر (رسالت)

نشانی:تهرانپارس –تقاطع خ شهید باقری و خ عباسپور

تلفن ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰-۷۷۰۵۵۶۴۰-۷۷۰۵۵۶۴۳

کد پستی ۱۶۵۳۶۱۴۹۸۱

مناطق ۴-۸-۱۳

 

مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)

نشانی :شهر زیبا –خ مخابرات –م الغدیر –پشت کانون اصلاح وتربیت

تلفن :۳-۴۴۳۳۹۶۳۲-۴۴۳۳۹۶۳۰-۵-۴۴۳۳۹۷۰۰

کد پستی ۱۴۷۴۹۹۳۳۵۵

مناطق ۲۱-۲۲-۹-۵

 

 

مجتمع قضایی خانواده شهید صدر (ره)

نشانی :خ شهید مطهری (ره )خ میر عماد –جنب فرمانداری تهران

تلفن :۸۸۷۵۹۷۸۲-۸۸۷۵۹۷۸۰-۹-۸۸۷۵۰۰۲۲

کد پستی ۱۵۸۷۸۱۵۱۳۳

منطقه ۷

 

مجتمع قضایی خانواده ۱

نشانی:اتوبان شهید محلاتی –نبرد جنوبی –جنب آتش نشانی وشهرداری

تلفن :۳۳۰۰۴۱۴۰-۳۳۰۰۹۱۲۹-۹-۳۳۰۰۹۱۱۳

کدپستی ۱۷۷۷۶۸۳۱۷۱

مناطق ۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۷-۱۹-۱۶-۱۵

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب         ۲۵   ۱۷ ۴۲

 

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی : یافت آباد –خ معلم جنب خ حیدری شمالی

تلفن :۶۶۲۲۴۴۶۷-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۸

کد پستی ۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۱۸

افزودن یک دیدگاه