آدرس دادگاه های حقوقی تهران

آدرس-دادگاه-های-حقوقی-تهران

آدرس دادگاه های حقوقی تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

 

مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

میدان تجریش – خیابان فنا خسرو(ثبت سابق) – پلاک ۷۳

تلفن : ۲۲۷۲۵۰۱۹-۲۲۷۲۷۴۶۲ نمابر : ۲۲۷۲۷۴۶۷

کد پستی : ۱۹۸۹۶۱۶۴۲۳

مناطق ۱ و ۲

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۱۱ ۵     ۱۲ ۲۸

 

مجتمع قضایی شهید باهنر (ره) (رسالت)

نشانی تهرانپارس –تقاطع خ شهید باقری و خ شهید عباسپور

تلفن  ۷۷۰۵۵۶۴۳و۷۷۰۵۵۶۴۰و۷۷۰۵۵۶۳۰ -۹

کد پستی ۱۶۵۳۶۱۴۹۸۱

مناطق ۴و۸

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۱۴   ۱۰   ۲۶ ۵۰

 

مجتمع قضایی شهید صدر

نشانی:خیابان شیخ بهایی –خیابان دوازده متری اول

مناطق ۳و۷

 

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۱۷   ۲   ۱۹ ۳۸

 

مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره)

نشانی:بالاتر از میدان فردوسی –خ سپهبدقرنی- نبش خ سمیه

تلفن : ۸۸۸۰۷۰۴۳-۸۸۸۹۲۸۴۳-۹-۸۸۸۹۵۹۹۵

کد پستی ۱۵۸۴۷۵۳۵۱۱

مناطق ۶و۱۲

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۲۶       ۲۷ ۵۳

 

مجتمع قضایی شهید مدرس

نشانی : حکیمیه- خیابان سازمان  آب –خیابان امام حسین

تلفن ۷۷۳۱۱۲۴۵-۷۷۳۱۱۲۴۷-۷۷۳۱۱۵۹۴-۷۷۳۱۱۲۵۸

مناطق ۱۳

تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
    ۵ ۱۲     ۵ ۲۲

 

مجتمع قضایی شهید محلاتی

نشانی: اتوبان آهنگ –بلوار ابوذر –بین پل چهارم وپنجم

تلفن ۳۳۸۰۰۸۱۱-۳۳۸۰۰۰۳۰-۳۳۸۰۱۵۲۷-۳۳۸۰۰۸۳۶

کد پستی :۱۷۷۹۶۶۵۳۶

مناطق ۱۴ و۱۵

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۱۱ ۱۰     ۱۲ ۳۳

 

مجتمع قضایی شهید مدنی

نشانی: ضلع شرقی دانشگاه تهران-خیابان قدس –روبه روی خیابان پورسینا

تلفن :۸۸۹۸۰۳۵۲-۵۱-۸۸۸۹۸۰۳۴۷

۲و۱۱

 

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی:یافت آباد –میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی

تلفن : ۶۶۲۲۴۴۶۷-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۸

کد پستی :۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۹-۱۰-۱۷-۱۸

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۱۰ ۷ ۲   ۱۲ ۳۱

 

مجتمع قضایی بعثت

نشانی : ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن : ۵۵۳۲۴۰۴۰-۵۵۳۲۵۱۸۵-۵-۵۵۳۲۱۵۲۰

کدپستی:۱۱۸۸۷۱۹۵۶۳

مناطق ۱۶ و۱۹

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۶ ۱۲     ۷ ۲۵

 

مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)

نشانی :شهر زیبا-خ مخابرات-م الغدیر-پشت کانون اصلاح وتربیت

تلفن ۳-۴۴۳۳۹۶۳۲-۴۴۳۳۹۶۳۰-۵-۴۴۳۳۹۷۰۰

کدپستی :۱۴۷۴۹۹۳۳۵۵

مناطق ۵-۲۲-۲۱

نوع دادگاه تجدیدنظر کیفری استان حقوقی جزایی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب     ۱۶   ۷   ۲۴ ۴۷

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز