آدرس دادگاه های حقوقی تهران

آدرس-دادگاه-های-حقوقی-تهران

آدرس دادگاه های حقوقی تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

 

مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

میدان تجریش – خیابان فنا خسرو(ثبت سابق) – پلاک ۷۳

تلفن : ۲۲۷۲۵۰۱۹-۲۲۷۲۷۴۶۲ نمابر : ۲۲۷۲۷۴۶۷

کد پستی : ۱۹۸۹۶۱۶۴۲۳

مناطق ۱ و ۲

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۱۵  ۱۲۲۸

 

مجتمع قضایی شهید باهنر (ره) (رسالت)

نشانی تهرانپارس –تقاطع خ شهید باقری و خ شهید عباسپور

تلفن  ۷۷۰۵۵۶۴۳و۷۷۰۵۵۶۴۰و۷۷۰۵۵۶۳۰ -۹

کد پستی ۱۶۵۳۶۱۴۹۸۱

مناطق ۴و۸

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۴ ۱۰ ۲۶۵۰

 

مجتمع قضایی شهید صدر

نشانی:خیابان شیخ بهایی –خیابان دوازده متری اول

مناطق ۳و۷

 

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۷ ۲ ۱۹۳۸

 

مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره)

نشانی:بالاتر از میدان فردوسی –خ سپهبدقرنی- نبش خ سمیه

تلفن : ۸۸۸۰۷۰۴۳-۸۸۸۹۲۸۴۳-۹-۸۸۸۹۵۹۹۵

کد پستی ۱۵۸۴۷۵۳۵۱۱

مناطق ۶و۱۲

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۲۶   ۲۷۵۳

 

مجتمع قضایی شهید مدرس

نشانی : حکیمیه- خیابان سازمان  آب –خیابان امام حسین

تلفن ۷۷۳۱۱۲۴۵-۷۷۳۱۱۲۴۷-۷۷۳۱۱۵۹۴-۷۷۳۱۱۲۵۸

مناطق ۱۳

تجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
  ۵۱۲  ۵۲۲

 

مجتمع قضایی شهید محلاتی

نشانی: اتوبان آهنگ –بلوار ابوذر –بین پل چهارم وپنجم

تلفن ۳۳۸۰۰۸۱۱-۳۳۸۰۰۰۳۰-۳۳۸۰۱۵۲۷-۳۳۸۰۰۸۳۶

کد پستی :۱۷۷۹۶۶۵۳۶

مناطق ۱۴ و۱۵

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۱۱۰  ۱۲۳۳

 

مجتمع قضایی شهید مدنی

نشانی: ضلع شرقی دانشگاه تهران-خیابان قدس –روبه روی خیابان پورسینا

تلفن :۸۸۹۸۰۳۵۲-۵۱-۸۸۸۹۸۰۳۴۷

۲و۱۱

 

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی:یافت آباد –میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی

تلفن : ۶۶۲۲۴۴۶۷-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۸

کد پستی :۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۹-۱۰-۱۷-۱۸

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۰۷۲ ۱۲۳۱

 

مجتمع قضایی بعثت

نشانی : ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن : ۵۵۳۲۴۰۴۰-۵۵۳۲۵۱۸۵-۵-۵۵۳۲۱۵۲۰

کدپستی:۱۱۸۸۷۱۹۵۶۳

مناطق ۱۶ و۱۹

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۶۱۲  ۷۲۵

 

مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)

نشانی :شهر زیبا-خ مخابرات-م الغدیر-پشت کانون اصلاح وتربیت

تلفن ۳-۴۴۳۳۹۶۳۲-۴۴۳۳۹۶۳۰-۵-۴۴۳۳۹۷۰۰

کدپستی :۱۴۷۴۹۹۳۳۵۵

مناطق ۵-۲۲-۲۱

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۶ ۷ ۲۴۴۷

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز