آدرس دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران

آدرس-دادسراهای-عمومی-و-انقلاب-شهرستان-های-استان-تهران

آدرس دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران

دادورزیار وکیل همراه شما

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه

نشانی :خ فرمانداری خ ادارات (سایت اداری ) جنب اداره ثبت احوال

تلفن ۷۶۴۴۲۶۱۰-۷۶۴۴۲۲۲۴-۷۶۴۴۲۲۲۷

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۱ ۱ ۱ ۱ ۴

 

دادسرای عمومی  و انقلاب شهرستان دماوند

نشانی گیلاوند  بلوار شهید بهشتی جیلارد روبه روی امام زاده محمد

تلفن ۷۶۳۱۵۵۰۰-۱-۷۶۳۱۲۶۰۰

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۲ ۲ ۱ ۱ ۶

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس

نشانی : بومهن جنب آتش نشانی و فرماندهی انتظامی

تلفن :۷۶۲۳۵۳۳۰-۷-۷۶۲۲۹۹۶۶

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۲ ۴ ۱ ۱ ۸

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک

نشانی :قرچک  ابتدای ۲۴ متری زیبا شهر

تلفن  ۳۶۱۵۱۷۰۳-۳۶۱۵۱۷۰۰-۷-۳۶۱۵۱۷۰۶

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۲ ۵ ۱ ۱ ۹

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا

نشانی :پیشوا خ امام خمینی  خ کارگر  جنب دبیرستان شهید مطهری

تلفن : ۳۶۷۳۴۹۲۸-۲۷۳۶۷۲۴۹۲۵

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعدادشعب ۱ ۳ ۱ ۱ ۶

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین

نشانی  :ورامین م امام حسین (ع) بلوار شهید بهشتی  ابتدای خ معلم سمت راست

تلفن : ۳۶۲۶۴۰۰۰-۳۶۲۷۰۷۰۷-۱۳۳۶۲۶۹۸۱۰

دادسرای شهرستان بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
ورامین ۵ ۴ ۲ ۱ ۱۲

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان

نشانی :جاده ساوه شهرک گلستان ابتدای فلکه دوم

تلفن:۵۶۳۲۰۰۲۸-۵۶۳۲۴۹۴۸-۵۶۳۲۰۰۰۸

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۳ ۶ ۱ ۱ ۱۱

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان رباط کریم

نشانی :رباط کریم بلوار آزادگان (داودیه ) خ دادگستری

تلفن :۵۶۴۳۳۹۰۰ -۵۶۴۲۶۷۲۰-۵۶۴۲۴۰۱۸-۵۶۴۲۲۰۳۰

وع دادگاه تجدیدنظر کیفری حقوقی جزائی انقلاب خانواده اجرای احکام مدنی جمع
تعداد شعب ۵ ۲ ۶ ۱۳

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان شهریار

نشانی :شهریار شهرک اداری فلکه امام خمینی

تلفن:۶۵۳۱۲۹۴۹-۶۵۳۱۲۸۹۰-۶۵۳۱۲۸۵۸-۶۱۳۱۲۹۱۹-۶۵۳۱۲۸۷۸

ع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۵ ۸ ۳   ۱۶

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان پاکدشت

نشانی : خ امام رضا (ع) بلوار شهید رحیمی  جنب پارک معلم

تلفن ۳۶۰۳۳۳۸۲-۳۶۰۲۲۴۸۴-۳۶۰۲۰۸۲۰

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۲ ۶ ۱ ۱ ۱۰

  

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری

نشانی میدان هادی ساعی  جنب شهرداری منطقه ۲۰

تلفن :۵۵۹۶۱۴۱۴-۵۵۹۵۲۲۰۱-۵۵۹۰۳۰۱۰-۳-۵۵۹۵۹۲۹۲

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۶ ۹ ۴ ۱ ۲۰
           

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر

نشانی میدان نماز  خ شهید صیاد شیرازی  بع از دانشگاه آزاد  جنب اداره جهاد کشاورزی

تلفن : ۶۵۳۶۵۳۳۰-۵۳-۵۶۳۴۵۰۵۰

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۴ ۷ ۲ ۱ ۱۴

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد

نشانی : ملارد  بلوار حضرت رسول (ص )جنب شهرداری

تلفن ۶۵۱۰۲۹۵۰-۶۵۱۴۱۷۱۷

دادسرای شهرستان بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
ملارد ۲ ۷ ۱ ۱ ۱۱

 

 دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان قدس

نشانی : شهرقدس  خ ۴۵ متری کلهر  ۳۰ متری شورا  جنب بهشت فاطمه

تلفن: ۴۶۸۳۱۶۰۱-۷-۴۶۸۸۴۴۴۵-۴۶۸۳۱۶۰۰

نوع شعب بازپرسی دادیاری اجرای احکام کیفری سرپرستی جمع
تعداد شعب ۱ ۵ ۱ ۱ ۸

افزودن یک دیدگاه